برانکارد ریکاوری – فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی

مسئولیت این اتاق با تیم بیهوشی بوده و مراقبت از بیمار تا بهوش آمدن کامل و تحویل به بخش ترجیحاً بر عهده تکنسین هوشبری یا پرستار مجرب محول می شود. ۴- جراحی قفسه سینه: بیمار بطور صاف به پشت خوابیده، بعد از بهوش آمدن در وضعیت نیمه نشسته قرار داده میشود. مراقبت از بیمار بلافاصله …

برانکارد ریکاوری – فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی ادامه »