واکسن Tweaked Moderna ‘انواع Covid را در آزمایشات خنثی می کند’ | ویروس کرونا

شرکت آمریکایی Moderna گفت ، اولین واکسن “ویرایش شده” علیه انواع نگران کننده ویروس کرونا در آفریقای جنوبی و برزیل با موفقیت آنها را در آزمایشات آزمایشگاهی خنثی کرده است.

نتایج یک آزمایش کوچک نشان می دهد که تقویت کننده های ضد انواع امکان پذیر است و به طور بالقوه می تواند امسال برای مقابله با تهدید انواع مختلف در سراسر جهان و در برخی موارد از انتقال بیشتر مقاوم در برابر واکسن و یا تا حدی مقاوم در برابر واکسن استفاده شود. .

شرکت های پیشرو برای تولید نسخه های متناسب واکسن Covid خود در حال رقابت هستند. Pfizer / BioNTech ، که واکسن mRNA مشابه با Moderna دارد و Oxford / AstraZeneca نیز در حال تولید واکسن های دستکاری شده علیه نوع آفریقای جنوبی ، B1351 و نوع برزیلی ، P1 هستند که به نظر می رسد تهدید عمده برای جریان فعلی است. برنامه های ایمن سازی.