به Covid-19 برای جلوگیری از لکه ننگ نام الفبای یونانی داده می شود | ویروس کرونا

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که انواع ویروس کرونا به جای جلوگیری از اولین کشف ، به جای حروف الفبای یونانی نامگذاری می شوند.

WHO چهار نوع نگرانی را نامگذاری کرده است که در بین مردم به عنوان UK / Kent (B.1.1.7) ، آفریقای جنوبی (B.1.351) ، برزیل (P.1) و هند (B.1.617.2) شناخته می شود. . اکنون حروف آلفا ، بتا ، گاما و دلتا به ترتیب به آنها داده می شود تا ترتیب تشخیص آنها را نشان دهد ، و هر نوع نسخه جدید الگوی حروف الفبا یونانی است.

به گفته مارک پالن ، باکتری شناس ، که در مذاکرات شرکت داشت ، تصمیم برای استفاده از این سیستم نامگذاری پس از ماه ها مشورت با کارشناسان با در نظر گرفتن مجموعه ای از احتمالات دیگر مانند Gods یونان صورت گرفت.