به گفته کارشناسان ، پرداخت های خودزنی را افزایش دهید یا خطر احیای مجدد Covid را افزایش دهید. | ویروس کرونا

به وزیران هشدار داده می شود که پرداخت به افرادی که علائم کووید را برای جدا شدن از خود دارند ، باید به شدت افزایش یابد یا بازگشت به زندگی عادی ممکن است منجر به احیای مجدد عفونت ها و مرگ شود.

دو مرکز تحقيقات برجسته پيشنهاد كرده اند كه دولت براي كارفرمايان و خوداشتغالي ها هزينه هايي را در نظر بگيرد ، بر اساس همان طرح براي اجرا ، براي تشويق افراد بيشتر به انزوا.

پزشکان ، کارشناسان بهداشت عمومی و احزاب مخالف معتقدند که پایبندی کم به درخواست جدا کردن از خود ، نقص عمده ای در واکنش انگلیس به بیماری همه گیر بوده و ویروس کرونا را گسترش داده است.

یک مطالعه اخیر نشان داد که تقریبا نیمی از کسانی که علائمی را نشان می دهند ، زحمت ماندن در خانه را ندارند ، اغلب به این دلیل که توانایی از دست دادن درآمد ناشی از کار ندارند.