بازگشت به دفاتر تماس بزرگسالان انگلستان را به بالاترین سطح 10 ماهه می رساند | ویروس کرونا

به گفته دانشمندان ، دولت ویروس کرونا ویروس کرونا ویروس در هفته های آینده پس از تماس روزانه با بالغین به بالاترین سطح در طی یک سال افزایش خواهد یافت.

داده ها نشان می دهد که ارتباطات بین مردم به طور قابل توجهی افزایش یافته است ، که عمدتا توسط کارگرانی که به دفاتر برمی گردند ، از زمان محدودیت قفل در 17 مه کاهش یافته و اجازه مخلوط کردن در خانه داده شده است.

در همین حال ، مطابق نظرسنجی ارتباط اجتماعی CoMix که توسط مدرسه بهداشت و پزشکی گرمسیری لندن اجرا شد ، قوانین آرام برای مدارس ، فعالیت های ورزشی و اجتماعی به این معنی است که کودکان بیشترین تماس را از زمان شیوع بیماری دارند.