انتشار واکسن Covid به سرعت در سراسر اروپا سرعت می گیرد | ویروس کرونا

تراس های رستوران و کافه که در خیابان های شهر زیبا و زیبا قرون وسطایی هلند ، اسلوئیس ریخته شده بودند ، آخر هفته با لبخند زدن مردم در حالی که لیوان های خود را زیر آفتاب بهار چسبیده بودند ، شلوغ بود.

هلند بازگشایی شد تازه چهارشنبه گذشته مهمان نوازی داشت و بلژیکی ها ، با نادیده گرفتن توصیه های رسمی ، تعداد زیادی از مرز را طی کردند تا از آزادی همسایه خود در آخر هفته طولانی کارگر لذت ببرند. یک پیشخدمت عذرخواهی در Resto de Eetboetiek گفت: “ما می توانستیم 400 جدول را پر کنیم” ، در حالی که آخرین خانواده ای را که بدون هیچ گونه رزرو وارد شده بود ، روگرداند.